Dine Penger hos VG skriver i dag om at det offentlige er lovpålagt å rådgive de som har behov for økonomisk rådgivning i en økonomisk krisesituasjon. I fjor høst åpnet også NAV en rådgivningstelefon 800GJELD. Les mer om dette her hos Dine Penger hos VG.

Mye av kritikken som har vært rettet mot offentlig økonomisk rådgivning er derimot at det er svært lang ventetid, og at resultatet av saksbehandlingen stort sett blir en anbefaling om offentlig gjeldsordning. Sistnevnte er svært lite fordelaktig om en i utgangspunktet har en god inntekt, da all inntekt de neste fem årene går med til å betale ned gjelden til Namsfogden og der man kun får et minimum å leve av per måned. Man får heller ikke med seg lønnsøkning på jobben, feriepenger, eller skattepenger. Jeg vil anbefale alle som tilhører min kategori, som har en helt grei årsinntekt eller over, som sliter med gjeld å tenke seg om flere ganger før man går til det skrittet å søke om offentlig gjeldsordning.