Jeg klarer ikke helt bestemme meg for hva jeg synes om TV3s satsning Luksusfellen. På en måte settes det i dette programmet et sunt fokus på at den gjengse nordmann kan havne opp i alvorlige økonomiske problemer, men at det kan være mulig å komme seg ut av det. Jeg har nå fulgt med Luksusfellen for en periode, for det kunne jo like gjerne vært meg som deltok der. Min mor, som ikke er så høytfungerende, foreslo til meg at jeg kunne jo melde meg på Luksusfellen for å komme meg ut av min svært vanskelige økonomiske situasjon.  Dette fant jeg hårreisende.  Årsaken til det er at:

Jeg har selvrespekt og jeg liker å foreta en aktiv tilnærming til mine problemer. I det ligger det at jeg har respekt for meg selv og jeg ønsker ikke sette meg i et lys der integriteten min som menneske og fagperson kan settes i spørsmål. Det kan det med et slikt program. Alle jeg kjenner som har sett Luksusfellen, synes de som deltar er personer som bare har seg selv å takke, og alle jeg kjenner ler av de som deltar, i tillegg til at de synes de har seg selv å takke for den situasjonen de har havnet i. Sistnevnte er jeg enig i.  Presseetisk snakker man om at enkelte individer bør beskyttes mot seg selv, og medier bør dermed opptre etter Vær-varsom-plakaten. Jeg tror at mange av de som har deltatt i Luksusfellen vil på et eller annet nivå føle seg kompromittert etter å ha blitt filmet og kringkastet på fjernsyn over det ganske land. Jeg må innrømme at jeg også ler av noen av deltagerne der. Noen av dem virker direkte fjollete, fordi de ikke tar innover seg sin situasjon, fordi de har meldt seg på et program, men ikke er villige til å senke levestandarden sin for en periode, og i sist episode kunne vi se at 21 år gamle Joakim på Åmot hadde blitt samboer med Jeanette på gutterommet hjemme i fars hus, fordi han ikke klarte å betale husleie. Tidvis i denne episoden kunne man se at programlederen Hallgeir Kvadsheim, humret over deltagerne bak deres rygg.

Vær Varsom Plakaten sier i §1 -5 at ”Det er pressens oppgave å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep eller forsømmelser fra offentlige myndigheter og institusjoner, private foretak eller andre”. Når det gjelder Luksusfellen synes jeg hele programmet er i et stort grenseland her. Jeg synes fagpersoner som Hallgeir Kvadsheim, og nå Elin Ørjasæter, burde holde seg for god til å være med på å fremstille mennesker som kanskje burde vært beskyttet mot seg selv, og heller jobbet med saken på en annen måte. Jeg vil si det svekker Ørjasæters integritet og rykte som journalist i E24 at hun nå går over til Luksusfellen.

Reklamer