Statens Institutt for Forbruksforskning (SIFO) er et statlig organ som er underlagt Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet. SIFO har utviklet budsjetter for hvor mye den enkelte nordmann kan bruke i løpet av en måned. SIFO skriver på sine internettsider at de legger til grunn et alminnelig budsjett, et budsjett som kan godtas av folk flest. Ved å bruke dette budsjettet skal man kunne delta på de fleste fritidsaktiviteter på en fullverdig måte, i følge SIFO. Videre er budsjettet et langtidsbudsjett, noe som innebærer at man skal kunne sette av penger, ved å bruke SIFOs budsjett, slik at man har penger til av og til å kjøpe inn nye møbler, reparere komfyr, osv., uten at dette går utover de andre postene. Mer om intensjonene og forklaringer i SIFOs budsjettforslag kan du lese her.

For meg som er en kvinne i 30-årene, som ikke har barn, og ikke eier bil, kan jeg regne ut hva jeg minimum skal kunne bruke i løpet av en måned. Mitt budsjett ser slik ut:

Standardbudsjett
Person 1: Kvinne mellom 20 og 50 år

Individspesifikke utgifter pr. måned
Utgifter til mat og drikke: 2020
Utgifter til klær og sko: 840
Utgifter til helse og hygiene: 610
Utgifter til lek og fritid: 930
Utgifter til reise (kollektivt): 570
Utgifter til spedbarnsutstyr: 0

Husholdsspesifikke utgifter pr. måned
Utgifter til andre dagligvarer: 230
Utgifter til husholdningsartikler: 320
Utgifter til møbler: 310
Utgifter til telefon, mediebruk, diverse fritidsartikler: 1450
Utgifter til bil (drift og vedlikehold): 0
Utgifter til barnehage: 0
Totalt forbruk
Totalt forbruk pr. måned er kr. 7280

Om jeg finregner på dette ser jeg raskt at jeg har 500 kroner per uke å bruke på mat og drikke. Dette er lite penger, og det innebærer at man må planlegge innkjøpene sine i stor grad, og rett og slett å handle på butikker der det er desidert billigst.

Budsjettet er, som sagt, et forslag til hva en nordmann minimum skal ha å rutte med per måned. Den enkelte husholdning bør dermed bestemme hva de har økonomi til. Utgifter til klær og sko, helse og hygiene, reise og lek og fritid kommer i tillegg til posten mat og drikke. I lek og fritid kan man bruke penger på idrett, kino, spise og drikke ute, teater, osv. I tillegg opererer SIFO med husholdsspesifikke utgifter per måned. Husholdsspesifikke utgifter er utgifter husholdningen skal dele på. Dette er utgifter til andre dagligvarer, husholdningsartikler, møbler og telefon, mediebruk og diverse fritidsartikler. Utgifter til bil og barnehage kommer i tillegg, om det er relevant.

Konklusjon
Jeg synes det er kjempefint at staten tar ansvar og utvikler budsjetter for hvor mye en skal kunne forbruke. Dette sikrer oss som har slitt økonomisk, og som nå stabler økonomien igjen opp på bena. Budsjettet oppfordrer til måtehold, synes jeg. Jeg tviler, eller hvis jeg skal være HELT ærlig – så vet jeg, at dette er et budsjett som jeg på sikt kommer til å videreutvikle i forhold til min privatøkonomi. 500 kroner på mat per uke er svært lite, hvis man skal få i seg alt det man skal få i seg av fiber, vitaminer, og lignende, og hvis jeg i tillegg ønsker å holde et middagsselskap for vennene mine, er budsjettet blåst for lenge siden. 840 kroner per måned på klær er greit her og nå, men jeg foretrekker å kjøpe litt dyrere klær som holder lengre, enn rimeligere klær som blir ødelagt etter en vask. I tillegg burde SIFO satt opp en egen post for sparing, da det er så viktig å skape seg en økonomisk buffer.

Regn ut ditt budsjett på SIFOs hjemmesider.

Reklamer