I krisesituasjoner blir flere mennesker enn ellers villige til å betale mer for å motta hjelp som kan redde de. Dette finnes det flere eksempler på, og jeg har tidligere skrevet om at dette var noe jeg selv gjorde da jeg sto i gjørma i forhold til min private økonomi. Jeg har derimot også rettet søkelys på slike menneskers sårbare posisjon for å havne hos hjelpere som ikke ønsker kundenes beste. Om man ikke har det som skal til for kritisk å analysere slike hjelpere, er sannsynligheten stor for at du vil bli lurt og etterpå føle at du har kastet bort penger. Tilsvarende sårbare situasjoner kan være mennesker med ulike typer psykiske lidelser eller andre livsstilsrelaterte sykdommer som for eksempel ME og kronisk utmattelsessyndrom, hvis største og eneste ønske i verden er å leve et symptomfritt og tilnærmet friskt liv.

I Storbritannia har det vokst frem en terapiform som heter The Lightning Process (LP). Terapiformen er utviklet av osteopaten Phil Parker. The Lightning Process hevdes på Parkers hjemmeside å behandle ME, fibromyalgi, depresjon, angst, tvangslidelser, spiseforstyrrelser, søvnforstyrrelser, lav selvtillit med mer. Terapiformen integrerer blant annet selvhypnose, nevrolingvistisk programmering (NLP)og life coaching. Osteopati har til hensikt å øke kroppens evne til å helbrede seg selv gjennom fysisk behandling av hele kroppen ved smerter og plager, kan jeg finne Norsk Osteopatforbunds hjemmesider. NLP er en kommunikasjonsteknikk som brukes mye innen coaching i privat næringsliv. Felles for alle behandlingselementene LP består av er at de anses som alternative behandlingsformer, som ikke har vist seg å ha vitenskapelig belegg.

Her er et intervju med Phil Parker der han forteller om LP:

Norsk ME-pasienter har uttalt seg svært skeptisk om behandlingsformen. ME-bloggen er også svært skeptisk til LP. Det finnes derimot suksesseksempler på behandling av ME med LP, og det finnes et utall antall blogger på temaet. BlueGirl er et eksempel av mange.

Bare for et par år siden måtte nordmenn som anså denne terapiformen som attraktiv, reise til Storbritannia for å delta på det tre dagers lange kurset som denne behandlingsformen består i. Kurset kostet da rundt 500 pund. I dag er det tredvetalls personer som er lisensiert til å utøve LP her i Norge. Oversikten over disse kan du finne her. Et tilsvarende kurs som i Storbritannia koster 500 pund, koster i Norge 15 000 kroner. Når du søker om opptak til kurset må du svare på en mengde spørsmål blant annet knyttet til din motivasjon for å delta på kurset, ditt syn på sykdomstilstanden din, i tillegg til at de fleste kursarrangørene vil be deg om å betale et depositum på minst 10% av total kursavgift når du sender inn søknaden din, altså før du i det hele tatt har blitt informert om du har fått plass på kurset eller ikke. Dette er penger du får tilbakebetalt om du ikke får plass. Kursarrangører må årlig betale årsavgift og honorar til Phil Parker. Den profesjonelle bakgrunnen til de norske kursarrangørene er personer med ulik næringslivs- og markedsføringsbakgrunn, i tillegg til en psykolog.

Med bakgrunn i mine erfaringer som en som skulle vært selvskrevet pasient til et kurs i the Lightning Process, samt min ikke ubetydelige fagutdanning, må jeg si at jeg er mildt sagt skeptisk til denne metoden. The Lightning Process er en unik forretningsidé som Phil Parker tjener seg styrtrik på. Det er bare så synd at pengene kommer fra uvitende menneskers intense ønske om helbredelse. I beste fall er LP en metode som kan anses som spekulativ, siden den utnytter mennesker i sårbare situasjoner. Utøvelse av The Lightning Process burde vært regulert av Kvakksalverloven, en lov som var ment å straffe personer som utga seg for å kunne behandle tilstander, uten at de hadde den kunnskapen som skulle til for faktisk kunne gjøre det. 1. januar 2004 ble denne loven erstattet av Lov om alternativ behandling av sykdom, som er en modernisering av førstnevnte lov.

Jeg håper alle som vurderer å delta på et kurs i The Lightning Process tenker seg om ti ganger eller flere før de betaler i dyre dommer for å delta på noe som ikke har vitenskapelig dokumentasjon. Det er også svært viktig å tenke på at virksomheten for det meste drives av instruktører som ikke er utdannet til å jobbe med livsstilsendringer, men for å selge produkter. I fht ME er det per i dag ingen behandling som har vist seg å ha effekt, mens i forhold til depresjon og angst, og de fleste andre livsstilsrelaterte sykdommer, er det kognitiv atferdsterapi som har vitenskapelig dekning. Sistnevnte kan mottas både fra psykologer og leger, og annet helsepersonell med tilstrekkelig tilleggsutdanning.

Reklamer