Jeg hadde tenkt å holde meg unna debatten om at ”alle hater NAV”, selv om jeg gjør det likevel. Nå har jeg derimot hatt en hand-on opplevelse ved å besøke et lokalt NAV-kontor en av disse siste dagene, og jeg klarer bare ikke la være å skrive om hva jeg synes.

Måten man blir møtt på på NAV er helt hårreisende. Noen av de som jobber der ser svært slitne ut, noen møter brukerne sine på en nokså frekk måte, mens andre bare henviser brukerne videre uten egentlig å ha svart de på henvendelsen. Noen saksbehandlere snakker ikke særlig bra norsk, noe som kan være et svært stort problem. Andre igjen er rigide, og når de skal registrere for eksempel dagpenger bakover i tid, aksepterer ikke datasystemet dette, selv om lovverket sier at dette er mulig innen gitte frister. Når NAV helst ikke ønsker papirblanketter slik at man kan registrere at man har vært arbeidsledig bakover i tid, blir dette også et stort problem. Når ventetiden er ulidelig lang i tillegg, er det en smerte å besøke NAV, og jeg kan godt forstå om noen får et nervøst sammenbrudd ved å være der. Manglende kunnskap og språkkunnskaper virker å være en gjennomganger blant de som jobber på NAV. Når dette er sagt, fantes det også gode eksempler på NAV-medarbeidere, som både var hyggelige og profesjonelle mot brukerne sine. Disse befant seg derimot blant mindretallet av de mange som tilsynelatende jobbet der.

Sammenslåingen til NAV må være tidenes største store flopp innen sosialvesen i Norge. Hvordan kunne hodene bak sammenslåingen av sosialkontoret, arbeidsledighetskontoret og trygdekontoret tro at det kunne bli en suksess når det verken finnes gode ledere der, eller gode ansatte som kan være organisasjonens ansikt utad? NAV er en kjempestor organisasjon med 15.000 ansatte, og når ikke en gang toppledelsen fungerer, hvordan skal det forventes at resten av organisasjonen skal fungere? Administrerende direktør i NAV, Tor Saglie, som var med på å gjennomføre sammenslåingen til NAV, har nå sagt opp jobben sin hos NAV, for å starte og jobbe på Blindern. Årsakene til denne avgjørelsen kan man jo bare spekulere i.

Tiden for å gripe fatt i NAVs problemer er inne. Det blir spennende å se hvem som overtar Uriasposten når Saglies siste dag på NAV er over, og om vedkommende vil bruke sin innflytelsesrike posisjon til å foreta endringene som er nødvendige for at både de som jobber der skal bli fornøyde, og sist men ikke minst, behandle brukerne sine på en grunnleggende empatisk måte, og også kunne kommunisere på norsk.

Reklamer