Oppdatert 14.08.2010.

Blogger, forum og internettsider jeg liker:

Aksjebloggen

Flinke Pike

Iskwews hjørne på www

Julie Vedal

Karavanseraiet

Lenelenes Tankekjør

Liljekonvall

Lovely Liller

Marias Metode

Nettas blogg

Pengeblogg

Perez Hilton

PostSecret

Serendipitycat

Solveigs smil